top of page

Van een traditionele organisatie naar een diverse en inclusieve organisatie.


De praktijk leert me dat het proces van het transformeren van een eerder traditionele organisatie naar een inclusieve en diverse organisatie soms complex kan zijn, maar gelukkig niet onmogelijk. Met de juiste toewijding, betrokkenheid van leiderschap en een stapsgewijze aanpak kunnen zelfs de meest conservatieve organisaties stappen zetten richting een inclusieve(re) diverse(re) toekomst.


Vaak hebben traditionele of conservatieve organisaties een voorafgaand verandertraject nodig alvorens een geheid diversiteits- en inclusiebeleid te kunnen implementeren.


Voor ik hierop inga, duik ik voor de leken onder ons nog even in de terminologie.


Diversiteit en Inclusie, wat is dat nu?


Diversiteit en inclusie implementeren, verwijst naar het creëren van een werkomgeving waarin individuen van verschillende achtergronden, geslachten, leeftijden, etnische afkomsten, religies, seksuele geaardheden, vaardigheden en ervaringen zich welkom en gewaardeerd voelen. Het gaat niet alleen om het aannemen van diverse medewerkers, maar ook om het waarborgen van een inclusieve cultuur waarin iedereen gelijke kansen heeft, gehoord wordt en kan bijdragen aan het succes van de organisatie.


Diversiteit en inclusie kunnen zich op verschillende manieren manifesteren binnen organisaties:

 • Demografische Diversiteit: Dit omvat factoren zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en seksuele geaardheid.

 • Cognitieve Diversiteit: Dit verwijst naar verschillende denkstijlen, perspectieven en vaardigheden die individuen meebrengen.

 • Functionele Diversiteit: Hier gaat het om het aantrekken van mensen met diverse expertise en ervaringen, van disciplines, technische vaardigheden tot soft skills zoals leiderschap.

 • Culturele Diversiteit: Dit omvat verschillende culturele achtergronden en internationale ervaringen die een organisatie internationaal relevanter kunnen maken.

 • Neurodiverstiteit: Dit verwijst naar diverse neurologische eigenschappen en talenten van medewerkers, inclusief mensen met neurodiverse aandoeningen zoals autisme, ADHD en dyslexie.

Uitdagingen

Het realiseren van diversiteit en inclusie stelt organisaties voor verschillende uitdagingen. Zo vormen onbewuste vooroordelen, stereotypen, culturele barrières en historische ongelijkheid vaak obstakels voor het creëren van een inclusieve cultuur. Daarnaast kan het voor bepaalde organisaties om verschillende reden net heel moeilijk zijn om een diverse talentenpool aan te trekken (en te behouden) of is er nood aan een beleid dat er in de eerste plaat voor zorgt dat alle medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatiecultuur.


Voordelen

Het werken met superdiverse teams, waarin individuen met uiteenlopende achtergronden, culturen, ervaringen en perspectieven samenkomen, brengt een aantal krachtige voordelen met zich mee voor organisaties:

 1. Creativiteit en Innovatie: Superdiverse teams kunnen een broedplaats zijn voor creatieve ideeën en innovatieve oplossingen. De verscheidenheid aan denkstijlen en ervaringen kan leiden tot unieke benaderingen van problemen en nieuwe manieren om uitdagingen aan te pakken.

 2. Verbeterde Besluitvorming: Diverse teams hebben de neiging om betere besluiten te nemen. Ze zijn vaak in staat om een breder scala aan informatie en perspectieven in overweging te nemen, waardoor de kans op groepsdenken wordt verminderd.

 3. Klantgerichtheid: Superdiverse teams kunnen de klantgerichtheid van een organisatie verbeteren. Ze zijn in staat om de behoeften en verwachtingen van diverse klantgroepen beter te begrijpen en te vervullen.

 4. Talent Aantrekken en Behouden: Organisaties die diversiteit omarmen, hebben vaak een aantrekkelijker imago voor diverse talenten. Dit kan hen helpen hooggekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden.

 5. Flexibiliteit en Aanpassingsvermogen: Superdiverse teams zijn vaak flexibeler en veerkrachtiger bij het omgaan met veranderingen en onverwachte uitdagingen. Ze hebben al ervaring met het navigeren in diverse omgevingen.

 6. Verbeterde Communicatie: Het werken in superdiverse teams kan de communicatievaardigheden van medewerkers versterken, omdat ze moeten leren omgaan met verschillende communicatiestijlen en taalvaardigheden.

 7. Inclusieve Bedrijfscultuur: Het bevorderen van superdiverse teams kan leiden tot een inclusievere bedrijfscultuur waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen, ongeacht hun achtergrond.

 8. Mondiale Perspectieven: Superdiverse teams kunnen organisaties helpen om mondiale perspectieven en kansen te identificeren. Ze hebben vaak inzicht in internationale markten en trends.

 9. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid: Het werken met superdiverse teams kan een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een organisatie en laten zien dat ze betrokken zijn bij inclusie en gelijkheid.

 10. Marktvoordeel: Organisaties met superdiverse teams kunnen beter gepositioneerd zijn om te profiteren van de groeiende diversiteit in de markt en kunnen een breder scala aan klanten aanspreken.

Het is hierbij wel belangrijk op te merken dat het succes van superdiverse teams afhangt van een inclusieve cultuur waarin alle leden van het team zich welkom en gewaardeerd voelen. Leiderschap en managementpraktijken spelen een cruciale rol bij het creëren van zo'n omgeving waarin diversiteit wordt omarmd en benut voor (zakelijk) succes.


Voor traditionele bedrijven is een grondig voortraject vaak essentieel. Het helpt bij het navigeren door culturele veranderingen en het omarmen van diversiteit en inclusie als onderdeel van een evoluerende bedrijfscultuur. Het begint met het creëren van begrip en bewustwording binnen de organisatie over het belang van diversiteit en inclusie, cultuurverandering en het herzien en aanpassen van bestaande beleidsmaatregelen en procedures om diversiteit en inclusie te ondersteunen, kan van cruciaal belang zijn.


Het opbouwen van een inclusieve cultuur kan tijd kosten. Het is belangrijk om geduldig te zijn en te blijven werken aan verbeteringen, zelfs als er uitdagingen opduiken. Coaching Hub ondersteunt uw organisatie graag in dit proces.


Wil je meer weten over Diversiteit en Inclusie? Schrijf je dan in voor het gratis webinar van EROV op donderdag 12 oktober van 12.30u tot 13.30u.


Bijdrage: Caroline Van Keymeulen

PhotoCredit: EROV






bottom of page