top of page

Johari-venster

Het Johari-venster als Kompas voor Zelfontwikkeling


Het Johari-venster, oorspronkelijk ontworpen voor teamontwikkeling, ontpopt zich ook als een waardevol kompas voor zelfontwikkeling. Ken jij het al?


Hoe het begon... Johari-venster als een Kompas voor Teamontwikkeling


Het Johari-venster is ontwikkeld door Joseph Luft en Harry Ingham, twee Amerikaanse psychologen uit de vorige eeuw. Het woord "Johari" is een combinatie van de voornamen van de twee bedenkers. Luft en Ingham creëerden dit model als een psychologisch hulpmiddel om de interpersoonlijke communicatie en het begrip in groepen te verbeteren. Bij Coaching Hub omarmen we dit model als een leidraad voor teams (en individuen) die streven naar groei en verbeterd zelfinzicht.


Diepgaande Verkenning:

In onze benadering bij Coaching Hub gaan we dieper in op het Johari-venster, waarbij we de vier kwadranten grondig verkennen. Dit helpt deelnemers te begrijpen hoe informatie over henzelf wordt gedeeld en ontvangen binnen het team.


Praktische Toepassingen:

We illustreren het gebruik van het Johari-venster met concrete voorbeelden die specifiek zijn voor teamcontexten. Dit stelt teamleden in staat om de toepassing van het model te begrijpen en direct te integreren in hun samenwerkingsdynamiek.


Teamgerichte Zelfevaluaties:

Tijdens onze teamfeedback sessies moedigen we interactieve zelfevaluaties aan, waarbij teamleden actief betrokken worden bij het verkennen van hun eigen Johari-venster. Dit stimuleert niet alleen individuele reflectie, maar ook een gezamenlijk begrip binnen het team.


Gebruik in Diverse Settings:

Of het nu gaat om het versterken van communicatie binnen projectteams of het bevorderen van leiderschap in managementteams, het Johari-venster wordt aangepast aan diverse settings. Dit maakt het tot een veelzijdig instrument voor teamontwikkeling.


Het Johari-venster is niet alleen een raamwerk voor teamontwikkeling; het fungeert ook als een krachtig instrument voor zelfontwikkeling. Bij Coaching Hub moedigen we dan ook teams én individuen aan om dit kompas te gebruiken voor een dieper begrip van henzelf en hun interacties met anderen.


tekst: Caroline Van Keymeulen


Comments


bottom of page