top of page

Quintuple Helix, logisch toch!

In een recent gesprek met een Finse wetenschapper werd ik geïntroduceerd bij het concept van de Quintuple Helix. Deze discussie bracht niet alleen nieuwe inzichten in innovatie-ecosystemen, maar benadrukte ook het belang van een brede benadering van actoren, waaronder het milieu.


Het idee van de Quintuple Helix, zoals voorgesteld door Elias G. Carayannis en David F. Campbell in 2010, gaat verder dan eerdere modellen zoals de Triple Helix en de Quadruple Helix. Naast de traditionele actoren omvat het ook het de term environment als een integrale factor in het innovatieproces.


De term "environment" in de context van de Quintuple Helix omvat meer dan alleen het fysieke milieu. Het verwijst ook naar de bredere context waarin innovatie plaatsvindt, inclusief culturele, sociale en economische aspecten.


Dit gesprek maakte me bewust van mijn voortdurende werk rond de vijfde actor, zij het onbewust. Het benoemen van deze intuïtieve benadering als de Quintuple Helix voelt als een logische stap. Het erkennen van 'environment' als een cruciale speler in innovatie is mijn inziens niet alleen zinvol, maar ook essentieel. De praktische benadering van de Quintuple Helix ligt dan ook in het vermogen om een raamwerk te bieden voor het bevorderen van innovatie op een manier die rekening houdt met de diverse belangen en perspectieven binnen de samenleving.

Dit praktische aspect komt tot uiting in verschillende aspecten:

  1. Samenwerking tussen verschillende belanghebbenden: De Quintuple Helix moedigt samenwerking aan tussen overheid, industrie, academische wereld, samenleving en milieuorganisaties. Door deze actoren samen te brengen, kunnen ze gezamenlijk innovatieve oplossingen ontwikkelen voor complexe maatschappelijke uitdagingen.

  2. Integratie van duurzaamheidsprincipes: Door het milieu als een integrale factor te beschouwen, bevordert de Quintuple Helix de integratie van duurzaamheidsprincipes in innovatieprocessen. Dit omvat het ontwikkelen van groene technologieën, het bevorderen van circulaire economiemodellen en het minimaliseren van negatieve milieu-impacten.

  3. Stimulering van inclusiviteit en diversiteit: De Quintuple Helix benadrukt het belang van inclusiviteit en diversiteit in innovatie. Door verschillende belanghebbenden met uiteenlopende achtergronden en perspectieven te betrekken, kunnen innovatieve oplossingen worden ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften van een diverse samenleving.

  4. Bevordering van maatschappelijke verantwoordelijkheid: Door innovatie te koppelen aan sociale rechtvaardigheid en milieubescherming, stimuleert de Quintuple Helix een bredere focus op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit omvat het ontwikkelen van producten en diensten die bijdragen aan het welzijn van de samenleving en het behoud van het milieu.

Door de integratie van 'environment' als een integrale actor, erkent de Quintuple Helix de noodzaak om duurzaamheid te integreren in innovatieprocessen. Tekst: Caroline Van Keymeulen


Beeld: Triple, quadruple, and quintuple helix models van Carayannis & Campbell

Comments


bottom of page